Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Priserna gäller från maj 2023

Makeinsemination (AIH)

– Insemination med partners spermier 12.000 kr

Ovulationsstimulering

– Injektionsbaserad stimulering 10.000 kr
– Tablettbaserad stimulering 4.000 kr

Spermaprov

– Spermaprov på egen begäran 3.000 kr

Ultraljud

– Utanför behandling 2. 000 kr

Receptförskrivning

– Utanför behandling 400 kr

Psykoterapeut

Ett besök ingår oavsett antalet behandlingar 0 kr

– Övriga besök psykoterapeut 2.000 kr/tim

Tolk

– Kostnad för tolk betalas av patienten själv, cirka 1.500 kr/tim

Extra telefonsamtal

1000 kr

 

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.