Nedfrysning av äggceller (egendonation)

 

Priserna gäller från maj 2023

Konsultation/Utredning

– Inkluderar läkarbesök, ultraljud etc 3.000 kr

– Möte med psykoterapeut (vid behov) 2.000 kr

– AMH-analys med svar 600 kr

Nedfrysning av äggceller

Infektionsscreening, stimulering, ägguttag, nedfrysning samt frysförvaring i 1 år.

– Första behandlingen  35.000 kr

– Påföljande behandlingar  29.000 kr

Frysförvaring (från år 2)

– Årlig frysförvaringsavgift 3.000 kr/år

Observera att läkemedelskostnader tillkommer. Högkostnadsskyddet gäller ej.

Behandlingar med tidigare frysta ägg

Samtal inför IVF-behandling

– Läkarbesök med samtal tillsammans med partner, eventuellt spermaprov samt infektionsscreening 2.000 kr

IVF-behandling med egna tinade ägg och partners spermier

– Ev stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterföring 32.000 kr

IVF-behandling med egna tinade ägg och donerade spermier

– Ev stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterföring 42.000 kr 

IVF-behandling (färsk) + upptining av frysta ägg med donerade spermier

– Stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterföring. Inkluderar barnrätt 64.000 kr 
Kostnad tillkommer för möte med psykoterapeut (obligatoriskt, 2000 kr/gång, se Donationsbehandling)