Fertilitetsutredning

Priser gäller fr o m 1/9 2021

Fertilitetsutredning

– Prisvariation beroende på utredningens omfattning (läkarbesök, spermaprov, hormonprover, ultraljudsledd genomspolning av äggledarna) 3.500 – 5.000 kr

Diagnostisk TESA (nålaspiration)

– Undersökning av spermieförekomst i testikeln 8.000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år

Mikro TESE (öppen testikelbiopsi)

– Undersökning av spermieförekomst i testikeln 33.000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år

 Infrysning av spermier

– Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Barnmorskebesök med planering inför infrysning 500 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år

 Grundutredning vid upprepade missfall

– Grundutredning exklusive kromosomanalys 5.500 kr

Kromosomanalys

– Kromosomanalys 5.500 kr
Mikrodeletionsanalys av Y-kromosom 3.500 kr

Övrig provtagning

– Spermaprov, utanför behandling 2.000 kr
– Enstaka hormonblodprover, gäller dig som är inskriven 150 kr
– AMH-analys (blodprov), gäller dig som inskriven 500 kr

Besök hos psykoterapeut

– Oavsett antal antal IVF-behandlingar ingår 1 besök, 0 kr
– Övriga besök 2.000 kr/tim

Tolk

– Kostnad för tolk betalas av patienten själv, 750-950 kr/tim

 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktningsbehandling skall betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.