Basprogrammet

Vi följer Region Stockholms basprogram för vård under graviditeten. I samband med inskrivningen kommer du att få en mapp med information där det också finns  en översikt över alla besök som kommer att bokas in under din graviditet.